ทราเวียน

ทราเวียน (Travian อ่านว่า ทา-เวี่ยน) เป็นเกมออนไลน์ที่สามารถเล่นบนเบราว์เซอร์ จัดสร้างขึ้นโดยบริษัททราเวียนเกมส์ของประเทศเยอรมนี เปิดตัวครั้งแรกในวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2004 ในสหราชอาณาจักรผู้ผลิตได้นำเหตุการณ์สมัยสงครามโบราณมาเป็นเนื้อหาภายในเกม ทราเวียนได้มีการแปลเป็นภาษาอื่นถึง 40 ภาษา,และมีผู้เล่นประมาณถึง 5 ล้านคนจาก 300 เซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกในปี ค.ศ. 2006 ทราเวียนได้รับรางวัล ซุปเปอร์เบราว์เซอร์เกม ในประเเกมขนาดใหญ่ ทราเวียนเป็นโปรแกรมใน พีเอชพี และทำงานในเบราว์เซอร์ที่ทันสมัยที่สุดและยังเป็นเกมแรกที่สามารถเล่นบนโทรศัพท์มือถือ โดยจะต้องเปิดโปรแกรม จาวา เมื่อเริ่มเข้าสู่เกมจะได้เป็นผู้นำหมู่บ้านเล็กของเผ่า โรมัน ทูทั่น หรือ กอว์ล และจะได้รับประชากร 2 คนในหมู่บ้านมีเพียงอาคารหนึ่งหลังซึ่งก็คือ อาคารหลัก รอบๆอาคารหลักจะมีหลุมหลายหลุม ซึ่งไว้สำหรับสร้างสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นเพิ่มเติม ข้างนอกของหมู่บ้านจะมีการแบ่งทรัพยากรออกเป็น 18 เขตและอยู่ในระดับ 0 ซึ่งผู้เล่นทุกคนจะได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่ากันเมื่อเริ่มเล่น แต่หมู่บ้านที่ผู้เล่นสร้างขึ้นใหม่จะมีทรัพยากรที่แตกต่างกันไปแล้วแต่พื้น ซึ่งทรัพยากรต่างๆในเกมได้แก่ ไม้(ได้มาจากคนตัดไม้) โคลน(ได้มาจากบ่อโคลน) เหล็ก(ได้มาจากเหมืองเหล็ก) และธัญพืช(ได้มาจากทุ่งธัญพืช)ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้จะผลิตได้จำนวนหนึ่งต่อ 1 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับระดับของทรัพยากรนั้น(ในระดับ 0 สามารถผลิตได้ 2 หน่วยต่อชั่วโมง)นอกจากนี้ยังมีโอเอซิสที่สามารถเพิ่มอัตร

jumbo jili


การผลิตทรัพยากรได้โดยจะต้องนำฮีโร่ไปครอบครองโอเอซิสนั้น ซึ่งฮีโร่ได้มจากการที่ผู้เล่นนำทหาร 1 ตัวในหมู่บ้านไปทำการฝึกเป็นฮีโร่ในคฤหาสน์ฮีโร่ อีกส่วนหนึ่งของเกมทราเวียนคือการสร้างกองกำลังทหารในระยะเริ่มเล่นผู้เล่นจะสามารถสร้างกองกำลังทหารได้ที่ค่ายทหาร กองกำลังทหารเหล่านี้มีหน้าที่โจมตีเมืองอื่นๆหรือทำการปล้นทรัพยากรก็ได้ เมื่อผู้เล่นยกระดับค่ายทหารขึ้นเป็นระดับ 3 จะสามารถสร้างศูนย์วิจัยซึ่งมีหน้าที่ในการวิจัยกองกำลังแบบใหม่ นอกจากนี้อาจจะสร้างโรงม้าและโรงตีเหล็ก[11]เพื่อทำการสร้างทหารม้าขึ้นมาซึ่งจะต้องใช้ทรัพยากรในการผลิตมากกว่าทหารราบ นอกจากนี้ยังมีเครื่องกระทุ้งไว้สำหรับทำลายกำแพงเมือง เครื่องยิงหินไว้สำหรับทำลายสิ่งก่อสร้างในเมือง หัวหน้าเผ่า(มีเฉพาะเผ่าทูทั่นกับกอว์ล)หรือสมาชิกสภาสูง(เฉพาะเผ่าโรมัน)ที่ไว้สำหรับลดความจงรักภักดีของศัตรู และผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สำหรับผู้เล่นที่อยากจะตั้งเมืองใหม่ ซึ่งจะต้องใช้ทรัพยากรในการสร้างอย่างมาก เป้าหมายสูงสุดของการเล่นทราเวียนก็คือการสร้าง วันเดอร์ออฟเดอะเวิลด์ ที่ระดับ 100 เมื่อมีผู้เล่นที่สามารถสร้างวันเดอร์ออฟเดอะเวิลด์ที่ระดับ 100 แล้วทางระบบจะทำการยุติการเล่นในเซิร์ฟเวอร์นั้นและจะประกาศผู้ที่เป็นที่ 1 ของเซิร์ฟเวอร์นั้นการที่จะสร้างวันเดอร์ออฟเดอะเวิลด์ได้นั้นจะต้องเอามาจากหมู่บ้านของเผ่าเนเซอร์ นอกจากนี้ทราเวียนยังมีการจัดลำดับของผู้เล่นที่มีคะแนนการโจมตี การป้องกัน และการปล้นไว้หากผู้เล่นคนใดสามารถทำอันดับอยู่ใน 10 อันดับแรกของแต่ละอย่างก็จะได้รับเหรียญติดไว้ที่โปรไฟล์ของผู้เล่นนั้นๆซึ่งจะถมีการมอบรางวัลให้ทุกๆสัปดาห์

สล็อต

ในทราเวียนมีเผ่าอยู่ทั้งหมด 4 เผ่าแต่ให้ผู้เล่นเลือกเผ่าได้ 3 เผ่าดังนี้ โรมัน ทูทั่น และกอล ซึ่งทั้ง 3 เผ่ามีคุณสมบัติที่ต่างกันไป โรมันจะสร้างสิ่งก่อสร้างได้รวดเร็ว กอลเน้นการป้องกันและทูทั่นเน้นการโจมตี ส่วนอีกเผ่าหนึ่งก็คือเนเซอร์ซึ่งเป็นเอ็นพีซี ตามเกมจะถูกโรมัน ทูทั่น และกอว์ลรุกราน เนเซอร์จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเกม260วัน นับตั้งแต่วันเปิดเซิร์ฟเวอร์ ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์สปีดจะเป็น100วัน เนเซอร์เป็นผู้ครอบครองโอเอซิสซึ่งจะไม่ไปรุกรานใคร แต่ทั้ง3เผ่าจะมารุกรานได้ เวียนยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นรวมกลุ่มกันขึ้นเรียกว่า พันธมิตร เพื่อที่จะช่วยสมาชิกในพันธมิตร เช่น การช่วยส่งกองกำลังเสริม ส่งทรัพยากรไปช่วย โดยพันธมิตร 1 พันธมิตรจะสามารถรับสมาชิกได้สูงสุด 60 คนและทุกๆ 1 สัปดาห์ทางระบบจะมีการประกาศ 10 อันดับที่มีการโจมตี ป้องกัน ปล้น และไต่อันดับสูงสุดอีกด้วย แต่ละเซิร์ฟเวอร์ของทราเวียนจะมีเวลาของการให้บริการอยู่ที่ 260 วันยกเว้นเซิร์ฟเวอร์สปีดซึ่งอยู่ที่ 100 วัน[12] ซึ่งทางระบบจะปล่อยเมือง WW ออกมาเพื่อให้ผู้เล่นทำการโจมตีเพื่อเอาผังการสร้างวันเดอร์ออฟเดอะเวิลด์เมื่อทำการสร้างวันเดอร์ออฟเดอะเวิลด์จะถูกเผ่าเนเซอร์โจมตีตลอดผู้เล่นจะต้องสร้างถึงระดับ 100 จึงจะถือว่าเซิร์ฟเวอร์นั้นได้จบลงแล้ว หลังจากนั้นระบบจะปิดตัวระยะเวลาหนึ่งแล้ว

สล็อตออนไลน์


ในรุ่น 3 มีการสร้างโอเอซิสเพือเพิ่มการผลิตทรัพยากรภายในเมืองซึ่งต่างจาก 2 รุ่นก่อนและในรุ่น 3 ยังมีการสร้างฮีโร่ สามารถเพิ่มระดับทรัพยากรได้มากกว่ารุ่นก่อนซึ่งสามารถเพิ่มระดับทุ่งธัญพืชและบ่อโคลนได้ถึงระดับ 19 และไม้กับเหมืองเหล็กสามารถเพิ่มระดับได้ถึงระดับ 18 และยังมีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ซึ่งผู้เล่นจะต้องสร้างคลังสมบัติก่อน ในรุ่น 3 นี้มีการเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์สปีด3x และยังมีการแนะนำภารกิจให้กับผู้เล่นซึ่งจะได้รับทรัพยากรหรือทองจากเควสมาสเตอร์เป็นการตอบแทน
ในวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2007ได้มีการเปิดตัวรุ่นที่คลาสสิกที่สุดที่เรียกว่าทราเวียน 2.5 ซึ่งบางทีจะเรียกว่ารุ่น 3 แต่ก็มีส่วนคล้ายกับรุ่น 2[15]เป็นอย่างมากต่อมาได้เปิดตัวรุ่น 3.5 และนำมาใช้ในเยอรมนีและในกลางปี ค.ศ. 2009 ทุกเซิร์ฟเวอร์ได้ปรับมาใช้รุ่นนี้หมดและต่อจากนั้นได้เปิดตัวรุ่น 3.6 ซึ่งมาพร้อมกับบริการพลัส
ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2010 ทางผู้พัฒนาได้บอกว่าจะมีการเปิดตัวรุ่น 4 ในปี ค.ศ. 2011

jumboslot


การเรียนรู้ของเครื่อง นั้นมีเทคนิคการเรียนรู้ที่เรียกว่า การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งประยุกต์เอาเทคนิคการอุปนัยของจอห์น สจวร์ต มิลล์ นักปรัชญาชื่อดังของอังกฤษ มาใช้ เครือข่ายประสาทเทียมก็นำเอาแนวคิดของการทำงานของสมองของมนุษย์ มาใช้ในการแก้ปัญหาการแบ่งประเภทของข้อมูล และแก้ปัญหาอื่น ๆ ทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์ความถดถอยหรือ การปรับเส้นโค้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันวงการปัญญาประดิษฐ์ มีการพัฒนาส่วนใหญ่โดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ อีกทั้งวิชาปัญญาประดิษฐ์ ก็ต้องเรียนที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ เราจึงถือเอาง่าย ๆ ว่า ศาสตร์นี้เป็นสาขาของวิทยาการคอมพิวเตอร์นั่นเอง หนังสืออ้างอิงที่ดีและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน คือของ Russell and Norvig, 2003 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเล่มนี้แนวคิดเรื่องเครื่องจักรที่คิดได้และสิ่งมีชีวิตเทียมนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ เช่นหุ่นยนต์ทาลอสแห่งครีต อันเป็นหุ่นยนต์ทองแดงของเทพฮิฟีสตัส แหล่งอารยธรรมใหญ่ ๆ ของโลกมักจะเชื่อเรื่องหุ่นยนต์ที่มีความคล้ายกับมนุษย์ เช่น ในอียิปต์และกรีซ ต่อมา ช่วงกลางศตวรรษที่ 19 และ 20 สิ่งมีชีวิตเทียมเริ่มปรากฏอย่างแพร่หลายในนิยายวิทยาศาสตร์ เช่น แฟรงเกนสไตน์ของแมรี เชลลีย์ หรือ R.U.R.ของกาเรล ชาเปก แนวคิดเหล่านี้ผ่านการอภิปรายมาอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในแง่ของความหวัง ความกลัว หรือความกังวลด้านศีลธรรมเนื่องจากการมีอยู่ของปัญญาประดิษฐ์

slot

Previous Post Next Post