RAGNAROK ภูตเทพวิบัติ

RAGNAROK ภูตเทพวิบัติ เป็นมันฮวาที่สร้างสรรค์โดยอี มย็อง-จิน และเผยแพร่โดยแทว็อน ซีไอในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีการจำหน่าย 10 เล่มในปัจจุบัน ที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษในทวีปอเมริกาเหนือโดยโตเกียวป็อป ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 ถึงวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2004 ซีรีส์นี้ส่วนใหญ่อิงมาจากเทพปกรณัมนอร์ส แต่ก็ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอื่น ๆ อีกมาก ผลงานนี้จัดอยู่ในประเภทแฟนตาซี, โลดโผน และผจญภัย มันฮวาเรื่องนี้ได้กลายเป็นพื้นฐานของ แร็กนาร็อกออนไลน์ ซึ่งเป็นเกมออนไลน์แบบเล่นตามบทบาทจากประเทศเกาหลี ที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยกราวิตี คอร์ปอเรชัน และเป็นพื้นฐานในการดัดแปลงสู่ฉบับอนิเมะ นั่นคือ แร็กนาร็อก ดิแอนิเมชัน ปัจจุบัน อี มย็อง-จิน ได้เว้นช่วงการเขียนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากหันไปช่วยพัฒนา แร็กนาร็อกออนไลน์ jumbo jili ขนาดของเส้นตารางจะแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่มักเป็น 8 × 8, 10 × 10 หรือ 12 ×…

Read More